Cookies & Privacy Statement

Cookies

Databloq.nl werkt met cookies van: Databloq.nl, Google.nl en Google.com (als in GoogleAds).

Wil je niet dat GoogleAds je gegevens verzameld en je advertenties toont? De beste manier om dit te voorkomen is het beheren van je persoonlijke voorkeuren via:

www.aboutads.info  

De overige cookies zijn functionele en statistische cookies, voor websitebeheer en bezoekersaantallen. Deze zijn anoniem en voor Databloq.nl noodzakelijk. Indien je deze cookies niet wilt ontvangen, moeten we je vragen om je bezoek te beëindigen. Onze excuses voor het ongemak.

Privacy Statement

DataBloq.nl, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

DataBloq.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten die door externe partijen aangeboden worden en door jou gebruikt worden bij het bezoeken van de website.. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat deze website onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jeffrey@databloq.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DataBloq.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– DataBloq.nl volgt jouw geanonimiseerde surfgedrag op de huidige website. Daarnaast heeft Google toestemming om DataBloq.nl te gebruiken bij de het meten van jouw surfgedrag over meerdere websites.

Geautomatiseerde besluitvorming

DataBloq.nl neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DataBloq.nl) tussen zit. DataBloq.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Google Adsense

Statement Google Adsense

Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan Databloq.nl

Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan jou op basis van jouw bezoek aan Databloq.nl. De advertenties worden weergegeven door externe leveranciers en advertentienetwerken. Meer informatie over Adsense vind je op: https://support.google.com/adsense#topic=3373519

Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. (Meer informatie vind je hierover op www.aboutads.info  )

Delen van persoonsgegevens met derden

DataBloq.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DataBloq.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt DataBloq.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Google Adsense. Doel: Het weergeven van op de gebruiker afgestemde content en advertenties.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DataBloq.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. DataBloq.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DataBloq.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jeffrey@databloq.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . DataBloq.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DataBloq.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jeffrey@databloq.nl